ŽIJEME VOLEJBALEM!
Starší žákyně

Ohlédnutí za sezónou 2022/2023 dívek kategorie U-16

Sezónu 2022/2023 hodnotím určitě jako úspěšnou. Cíle, které jsme si v kategorii U-16 vytýčili, byly z větší části naplněny. Některé z cílů byly troufale vysoké, některé jsme brali jako nutnost k tomu, aby se hráčky mohly výkonnostně posouvat. Hlavní a podotýkám troufalý cíl a to účast družstva A na finálovém turnaji MČR U-16 byl splněn.

Pro většinu hráček družstva B bylo prioritou získávání herních zkušeností, naučení se postavení a zlepšení technických dovedností. I toto se myslím podařilo a hráčky jsou připraveny bojovat o přední místa v jejich hlavní soutěži a tou je KP OL U-16.

Mohu jenom konstatovat, že bez spolupráce se základní školou Velká Dlážka v Přerově by mnohý z těchto cílů zůstal nenaplněn. Vždyť většina našich hráček tuto školu, která je volejbalu velmi příznivě nakloněna, navštěvuje a rámci školní aktivity má volejbal i jako předmět. Za mě jako za trenéra, velký dík.

Zásluhu na úspěšné sezóně hráček družstev U-16 má i spousta dalších základních škol, které mají volejbal jako kroužek a učí děti radosti z pohybu, vštěpují jim lásku ke sportu, a hlavně k volejbalu.

Chtěl bych také poděkovat Olomouckému Kraji, Městu Přerov a všem sponzorům oddílu.

Petr Plaček

Trenér U-16

Fotogalerie

Zobrazit:
 

Sezóna 2022/2023 - posledních 50 fotografií

TIP: kliknutím na náhled, zobrazíte fotografii ve větší velikosti.
K sezóně 2022/2023 nejsou k dispozici žádné fotografie.